Ludzie

dr Patryk Filipiak

Adwokat. Partner

dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

Adwokat. Partner

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych. Prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.

W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Uhonorowany Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu.

W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).

Mocne strony

  • Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym, prawem ubezpieczeń gospodarczych i postępowaniem cywilnym. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych o tej tematyce oraz współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. 
  • Praktyk, biorący czynny udział w procesie stanowienia prawa. Aktualnie jest członkiem sześcioosobowego Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 
  • Charyzmatyczny, zdecydowany, świetnie zarządzający zadaniami i czasem.

Pasje

  • Łączenie działalności zawodowej  z dydaktyczną. Dr Filipiak współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych.
  • Prowadzenie eksperckiego bloga poruszającego tematykę restrukturyzacji i upadłości.

Doświadczenie: wybrane projekty

  • Bierze czynny udział w procesie stanowienia prawa. Aktualnie jest członkiem sześcioosobowego Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  • Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.