Kompetencje

Akty wewnętrzne

Dynamiczny rozwój prawa medycznego nakłada na podmioty lecznicze konieczność posiadania i bieżącego aktualizowania szeregu regulaminów, procedur dotyczących zarówno spraw organizacyjnych, jak i stricte związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szkieletem każdego podmiotu leczniczego są dobrze opracowane akty wewnętrzne, które nie tylko są wypełnieniem obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, ale także optymalizują działalność podmiotu.

W ramach naszej praktyki w sposób kompleksowy przygotowujemy m.in. regulaminy organizacyjne, procedury dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wszelkie inne akty, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu.

Kiedy?

  • Gdy potrzebujesz regulaminu organizacyjnego
  • Kiedy potrzebujesz procedur

Kontakt


Ludzie | Kontakt