Kompetencje

Audyt podmiotu leczniczego

Podobnie jak dla lekarza podstawowym elementem postawienia trafnej diagnozy jest badanie pacjenta, tak dla prawnika audyt podmiotu leczniczego pomaga ocenić ryzyko w zakresie jego funkcjonowania.

Kancelaria wielokrotnie sporządzała analizy stanu prawnego podmiotów leczniczych, zarówno w obrębie prawa medycznego, jak i w pozostałych dziedzin prawa.

Sprawnie i skutecznie przeprowadzony audyt pozwoli zaproponować naszym Klientom rozwiązania, które zoptymalizują prowadzoną działalność i wyeliminują potencjalne zagrożenia.

Posiadamy stosowne referencje, które potwierdzają zrealizowane przez nas projekty audytowe.

Kiedy?

  • Gdy chcesz zweryfikować potencjalne ryzyka
  • Gdy chcesz zoptymalizować swoją działalność

Kontakt


Ludzie | Kontakt