Kompetencje

Obsługa działalności spółek

Podmiot leczniczy to nie tylko działalność medyczna. To również struktura organizacyjno-prawna, która wymaga wykwalifikowanej obsługi prawnej.

Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, obejmujące również problematykę  związaną z fuzjami oraz przekształceniami.

Wyprzedzamy oczekiwania, przygotowując nie tylko projekty umów, statutów i regulaminów spółek, ale także proponujemy optymalne rozwiązania w ewentualnych procesach transakcyjnych.

Towarzyszymy Klientom w negocjacjach i reprezentujemy ich przed urzędami oraz sądami w postępowaniach rejestrowych.

Trzymamy rękę na pulsie, identyfikując w toku przeprowadzanej transakcji potencjalne ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw i opracowując harmonogram czynności naprawczych z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej.

Kiedy?

  • Gdy rejestrujesz spółkę
  • Gdy potrzebujesz aktów wewnętrznych spółki
  • Gdy chcesz nabyć spółkę
  • Gdy chcesz połączyć swoją działalność z innym podmiotem

Kontakt


Ludzie | Kontakt