Kompetencje

Ochrona danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest nieodzowną częścią prowadzenia działalności leczniczej. Wymaga wyjątkowej troski z uwagi na wrażliwy charakter wykorzystywanych informacji. Ustawodawca nałożył na podmioty lecznicze konieczność stosowania się do szeregu przepisów, których zaniechanie może skutkować sankcjami administracyjnymi oraz karnymi. 

Nasi eksperci zapewniają fachowe doradztwo w procesie przetwarzania danych osobowych oraz reprezentowania Klienta w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  

Zespół Kancelarii gwarantuje kompleksową pomoc prawną w zakresie realizowania obowiązków narzuconych na administratorów danych, przygotowując i wdrażając środki techniczne oraz procedury służące właściwemu przetwarzaniu danych osobowych w podmiotach leczniczych.

W zakres usług Kancelarii wchodzą również audyty przedsiębiorstw, mające na celu określenie zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych.

Kiedy?

  • Gdy potrzebujesz audytu z zakresu ochrony danych osobowych
  • Gdy potrzebujesz procedur dotyczących prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej
  • Gdy masz spór z GIODO

Kontakt


Ludzie | Kontakt