Kompetencje

Przekształcenia i restrukturyzacja

Jesteśmy tam, gdzie samo doradztwo prawne nie wystarcza. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie podmiotom leczniczym w zakresie przeprowadzania niezbędnych procesów restukturyzacyjnych. Pomagamy Klientom opracować plany restrukturyzacyjne oraz wspieramy ich realizację.  

Nasze usługi obejmują zarówno aspekty prawne, jak i finansowe.

W ramach działalności Kancelarii zapewniamy pełen zakres usług w sytuacjach kryzysowych. Wspieramy zarówno podmioty lecznicze, jak i organy założycielskie, którym zapewniamy pomoc w procesie przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

Kiedy?

  • Gdy zmieniasz formę prawną
  • Gdy koszty prowadzenia działalności są zbyt wysokie

Kontakt


Ludzie | Kontakt