Kompetencje

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Obowiązkowym elementem podjęcia działalności leczniczej jest uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Jednakże, należy zaznaczyć, iż kontakt z Organem nie ogranicza się tylko do dokonania wpisu. Każdorazowa zmiana w strukturze organizacyjnej, np. tworzenie nowych komórek organizacyjnych, wymaga niezbędnej wiedzy do właściwego postępowania przed Organem Rejestrowym.

Towarzyszymy Klientom w negocjacjach i reprezentujemy ich przed urzędami w postępowaniach rejestrowych. Oferujemy wsparcie w zakresie kontroli prowadzonych przez Organ Rejestrowy w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzamy proces w wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Kiedy?

  • Gdy zakładasz podmiot leczniczy
  • Gdy jesteś kontrolowany przez organ rejestrowy lub dostałeś zalecenia pokontrolne
  • Gdy tworzysz nowe komórki organizacyjne

Kontakt


Ludzie | Kontakt