Kompetencje

Relacje z pacjentami

Tematyka prawa pacjenta stanowi jedną z podstawowych gałęzi prawa medycznego. W ramach obsługi prawnej podmiotów leczniczych przywiązujemy wyjątkową uwagę do kwestii związanych z relacjami na linii pacjent – świadczeniodawca.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w zakresie przygotowania oświadczeń pacjentów, dotyczących procesów leczenia, z naciskiem na poszanowanie praw pacjenta. Doradzamy w procesie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej i ustawowych obwiązkach w tej kwestii.

Tworzymy umowy dla podmiotów leczniczych, które zawierane są z pacjentami korzystającymi ze świadczeń specjalistycznych, takich jak zabiegi chirurgiczne.

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu dozwolonej formy pozyskiwania pacjentów z uwzględnieniem problematyki związanej z zakazem reklamy przez podmioty lecznicze.

Kiedy?

  • Gdy potrzebujesz projektów umów z pacjentami
  • Gdy potrzebujesz wzorów oświadczeń, zgód na zabieg

Kontakt


Ludzie | Kontakt