Kompetencje

Spory przed Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wprowadzony przez ustawodawcę w 2013 roku, alternatywny sposób dochodzenia odszkodowań przez pacjentów - w postaci postępowania przed Wojewódzką  Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, wymaga od pełnomocnika nie tylko doświadczenia wyniesionego z Sali rozpraw, ale również znajomości specyfiki postępowania przed Komisją oraz podstaw w zakresie medycyny.

Prawnicy naszej Kancelarii legitymują się największą liczbą postępowań przed Komisją w zakresie obrony podmiotów leczniczych w Wielkopolsce.

W sporach przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych reprezentujemy również pacjentów dochodzących swych roszczeń.

Kiedy?

  • Gdy toczy się przeciwko Tobie postępowanie przed Komisją
  • Gdy chcesz uzyskać odszkodowanie za zdarzenie medyczne

Kontakt


Ludzie | Kontakt