Kompetencje

Współpraca z NFZ

Udzielanie refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi jedno z głównych źródeł finansowania działalności podmiotów leczniczych.

W ramach obsługi podmiotów leczniczych wspieramy Klientów w postępowaniach konkursowych w zakresie przygotowania oferty. Doradzamy jak zoptymalizować zasoby podmiotu celem maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału, który będzie spełniał wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reprezentując interesy Klientów uczestniczymy w procesie zawierania i realizacji umów z NFZ.

Siłą naszego zespołu są prawnicy, którzy legitymują się doświadczeniem  zawodowym zdobytym w ramach obsługi prawnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy?

  • Gdy ubiegasz się o kontrakt w NFZ
  • Gdy prowadzisz rozliczenia z NFZ
  • Gdy jesteś kontrolowany przez NFZ

Kontakt


Ludzie | Kontakt