Kompetencje

Zamówienia publiczne i przetargi

Wydatkowanie środków finansowych przez publiczne podmioty lecznicze podlega szeregu obwarowań wynikających z prawa zamówień Publicznych.

Inwestujemy we współpracę z najlepszymi, dlatego możemy poszczycić się zespołem specjalistów wykwalifikowanych w dziedzinie prawa zamówień publicznych. 

Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie w każdej sprawie dotyczącej realizacji inwestycji i zamówień ze środków publicznych. 

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie  przygotowywania przetargów w sektorze medycznym, obejmujące m.in. dostawę sprzętu jednorazowego użytku, aparatury medycznej czy też świadczenia usług.

Kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem materiałów przetargowych po stronie zamawiającego.

Towarzyszymy Szpitalom w negocjacjach i reprezentujemy ich interesy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi.

Kiedy?

  • Gdy przygotowujesz przetargu
  • Gdy masz spór przed KIO
  • Gdy przygotowujesz ofertę
  • Gdy twoja oferta nie została wybrana

Kontakt


Ludzie | Kontakt