Kompetencje

Zatrudnienie

Specyfika prawa pracy w działalności leczniczej wymaga od prawnika nie tylko wiedzy i wieloletniej praktyki w tej dziedzinie, ale także znajomości unormowań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego.

Nasz Zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze publicznych szpitali w zakresie prawa pracy, z uwzględnieniem zagadnień związanych normami czasu pracy w podmiotach leczniczych. Wspieramy pracodawców  w negocjacjach  ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników.

Zajmujemy się przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji pracowniczej m.in. umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy itp.

Specjalizujemy się w  przygotowaniu i wdrażaniu tzw. kontraktów lekarskich, które swoją treścią zarówno zabezpieczają interes podmiotu leczniczego, jak i stanowią podstawę w sprawnym zarządzaniu.

Kiedy?

  • Gdy potrzebujesz umów cywilno-prawnych z personelem medycznym
  • Gdy negocjujesz ze zawiązkami zawodowymi
  • Gdy potrzebujesz regulaminów pracy, wynagradzania
  • Gdy nie wiesz jak rozliczać czas pracy personelu

Kontakt


Ludzie | Kontakt