Ludzie

Szymon Rajski

Radca prawny.

Szymon Rajski

Szymon Rajski

Radca prawny.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje podmioty lecznicze w sprawach dotyczących Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat doświadczenie zdobywa w sektorze medycznym świadcząc stałą pomoc prawną na rzecz publicznych i komercyjnych podmiotów leczniczych. Współpracował również z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2013 odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.  

Członek Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim.

Mocne strony

Bogate doświadczenie w sporach o błąd w sztuce lekarskiej,

Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w celu zabezpieczenia funkcjonowania i finansowania podmiotów leczniczych.

Pasje

Zarządzanie podmiotami leczniczymi, prywatnie miłośnik psów rasy bulterier, fan koszykówki oraz zabytkowej motoryzacji. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Przeprowadzał audyty prawne niepublicznych podmiotów leczniczych w zakresie aspektów związanym z prawem medycznym,

Brał udział po stronie zamawiającego w obsłudze prawnej licznych specjalistycznych przetargów w sektorze medycznym przeprowadzanych trybie zamówień publicznych.